خواندنی ها
خواندنيها
»»»» ليست خواندنی ها ««««
تربيت سالم در خانه قسمت پانزدهم 1397/07/03

 

هدف اوليه ي هركودك«تعلق داشتن» و«احساس اهميت كردن» است.

دو مفهوم اول دراين جا باهم آورده شده اند. چنان كه مي بينيم هدف هر رفتاري دستيابي به احساس تعلق و اهميت در جامعه است. براي دستيابي به احساس تعلق و اهميت رفتارهايي صورت مي گيرد: مثل بدرفتاري كردن به دليل يك باور اشتباه در مثال پيشين.

كودك بدرفتار، كودك دلسرد است.

يك كودك بدرفتار تلاش مي كند كه به ما بگويد:«من احساس تعلق يا اهميت نمي كنم و شيوه ي درست دست يابي به آن را هم بلد نيستم.» وقتي كودك رفتار زننده اي مي كند، براي بيشتر بزرگسالان مشكل است كه از بدرفتاري او بگذرند و پيام اصلي  پشت آن را بفهمند:« من فقط مي خواهم تعلق داشته باشم.» درك اين مفهوم اولين قدم براي بزرگسالاني است كه مي خواهند دركمك به كودكان بدرفتار تاثيرگذارتر باشند. اگر يك « رمزشكن » باشيد، كمك بزرگي براي بچه هاي بدرفتار هستيد. وقتي كودكي بدرفتاري مي كند، به بدرفتاري مثل يك رمز نگاه كنيد واز خود بپرسيد:«او واقعاً سعي دارد چه چيزي را به من بگويد؟» به ياد داشته باشيد: كودكان از پيام رمزگذاري شده شان آگاه نيستند، اما وقتي به جاي واكنش به رفتاربد آن ها، به باور پنهانشان مي پردازيد، عميقاً احساس درك شدن خواهند كرد.

مسئوليت اجتماعي يا احساس جمعي

مسئوليت اجتماعي كه بيش از يك مهارت صرف است، يكي از مهم ترين مهارت هاي زندگي است كه بچه ها مي توانند ياد بگيرند. مسئوليت اجتماعي در حقيقت Gemeinschaftsgefuhl است. اين واژه آلماني است و آلفرد آدلر ان را ساخته است. ترجمه ي آن خيلي مشكل است، زيرا بسيار طولاني مي شود: «نوعي رفتار همراه با توجه و مراقبت نسبت به ديگران، جامعه، محيط و اقدام لازم براي نشان دادن اين توجه.» ترجمه انگليسي خوبي براي اين لغت وجود ندارد، من از social responsibility (مسئوليت اجتماعي) استفاده مي كنم. اين مفهوم به معناي داشتن علاقه ي واقعي به همنوع خود و تمايل صادقانه براي همكاري كردن با جامعه است. داستان زير معني مسئوليت اجتماعي را روشن تر بيان مي كند.

دو برادر بودند كه در مزرعه شان كار مي كردند. خاك نامرغوب مزرعه و همچنين بروز خشكسالي، زندگي را بر ان ها سخت كرده بود. آن ها همه ي سود را مساوي تقسيم مي كردند. يكي از برادرها همسر و پنج فرزند داشت و برادر ديگر مجرد بود. شبي برادر متاهل خوابش نمي برد. از اين دنده به آن دنده مي شد و با خود فكر مي كرد توافقشان چقدر ناعادلانه است:« برادر من بچه ندارد تا به اميد آن ها خانه برود، يا در روزهاي پيري از او نگهداري كنند. او واقعاً به بيش تر از نصف نياز دارد. فردا من به او پيشنهاد دو سوم سود را مي كنم. مطمئناً اين منصفانه تر است» در همان شب، برادر هم براي خوابيدن مكل داشت، چون او هم فكر مي كرد توافق پنجاه پنجاهشان منصفانه نيست. او فكر مي كرد:« برادر من بايد به همسر و پنج فرزندش غذا بدهد. ضمن اينكه آن ها بيشتر از من در مزرعه كار مي كنند. حق برادرم بيش از نصف است. فردا به او پيشنهاد دو سوم را مي دهم. » روز بعد برادرها همديگر را ملاقات كردند و هر كدام نقشه شان را براي رسيدن به توافق عادلانه در ميان گذاشتند.

قدم اول براي آموزش دادن مسئوليت اجتماعي، اموزش اتكا به نفس است. پس از آن بچه ها آماده اند تا به ديگران كمك كنند و هنگام كمك كردن احساس كنند بسيار توانا هستند. وقتي بزرگسالان نقش ابرمادرها و ابرمعلم ها را بازي مي كنند، بچه ها ياد مي گيرند انتظار داشته باشند تا جهان به آن ها خدمت كند نه اينكه آن ها در خدمت جهان باشند. اين ها كودكاني هستند كه وقتي اوضاع باب ميلشان نباشد، فكر مي كنند در حقشان بي عدالتي شده است. وقتي ديگران از خدمت به ان ها سر باز بزنند، آن ها براي خودشان احساس تاسف مي كنند يا درصدد انتقام به شيوه اي مخرب يا آسيب رسان هستند. وقتي آن ها در جست و جوي انتقام اند، هميشه به خودشان به اندازه ي ديگران يا بيشتر از آن ها صدمه مي زنند.

تربيت سالم همراه با مسئوليت اجتماعي دلگرم كننده، به كودكان و بزرگسالان كمك مي كند تا به چرخه ي معيوبي كه پيش ذكر شد، پايان دهند.

 

 

منبع : كتاب تربيت سالم در خانه

نويسنده : دكتر جين نلسن

ترجمه : محمدجواد فرشچي، ريحانه ايزدي

تعداد مشاهده:  488
 
 
  
نظرهای شما
نام:    
پست الكترونيك:     
وب سايت:    
نظر:    
پست الكترونيك من نمايان باشد  
 
  
 
   
  كليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به خانه کودک آفرینش مي باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز