خواندنی ها
خواندنيها
»»»» ليست خواندنی ها ««««
تربيت سالم در خانه قسمت ششم 1396/08/30

مراقب كارهاي نتيجه بخش هم باشيد

بيشتر افراد قوياً باور دارندكه سخت گيري وتنبيه مؤثرند. حق با آن ها است، ما هرگز نمي گوييم تنبيه اثرندارد. اثر تنبيه دراين است كه معمولاً بدرفتاري را متوقف مي كند. اما نتايج بلندمدت چه هستند؟ ما اغلب با نتايج آني فريب مي خوريم. وقتي نتايج بلندمدت تنبيه اين است كه بچه ها معمولاً يك يا هر چهار « ت » تنبيه را اختيار مي كنند :

چهار « ت » براي تنبيه

1. تنفر ـ «اين غيرمنصفانه است.من نمي توانم به بزرگسالان اعتماد كنم.»

2. تلافي ـ «الآن آن ها برنده شدند، ولي دفعه ي بعد من تلافي مي كنم.»

3. تمرد ـ «من دقيقاً برعكس عمل مي كنم تا ثابت كنم كه مجبور نيستم به شيوه ي آن ها رفتار كنم.»

4. تسليم ـ كه به دوشكل اتفاق مي افتد :

الف) به شكل موذيانه : «دفعه ي بعد بايد بيش تر مراقب باشم تا گيرنيفتم.»

ب) به شكل عزت نفس كاهش يافته : «من آدم خوبي نيستم.»

 

معمولاً پندارهايي كه بچه ها درپي تنبيه شدن كسب مي كنند، خودآگاه نيست. به هرحال رفتارآينده ي آن هارا همين پندارهاي ناخودآگاه تعيين خواهند كرد. مثلاً ممكن است بچه اي خيال كند «من آدم بدي هستم،» وبه بازي كردن اين نقش ادامه دهد. بچه ي ديگري كه همين پنداررا پيدا مي كند، ممكن است به يك بله قربان گو تبديل شود تا محبتي راكه باور ندارد شايسته اش باشد به دست آورد.به همين سبب لازم است بزرگسالان از تأثيرات بلندمدت اعمال شان آگاه باشند، نه اينكه با نتايج كوتاه مدت فريب بخورند.

ازكجا اين عقيده ي سراپا اشتباه را بدست آورده ايم: «براي اين كه بچه ها بهتر عمل كنند، ابتدا بايد حس بدي در آن ها ايجاد كنيم » ؟

بياييد ازخودمان شروع كنيم. به آخرين باري كه احساس كرديد ضايع شده ايد يا ناعادلانه با شما رفتار شده است، بينديشيد. آيا آن موقع دلتان مي خواست بيش تر همكاري كنيدو بهتر عمل كنيد؟ اگراين طور است، آن احساس خوبي بود، يا براساس احساسات منفي درباره ي خودتان يا شخص ديگري بود؟ تلاش كنيد تا پنداري را كه درآن موقعيت از خود يا ديگران داشته ايد به خاطر آوريد. (اگرچه درآن زمان ازپندارخودآگاه نبوديد.) دل تان نمي خواست تسليم شويد يا پنهان كاري كنيد تا بتوانيد از تحقيرشدن احتمالي دوري كنيد؟ يا مي خواستيد يك بله قربان گو بشويد (يعني قسمت بزرگي از خودتان را براي راضي كردن ديگران سانسور كنيد)؟ بچه ها براساس احساسات و پندارهاي ناخودآگاهي كه در نتيجه ي تنبيه به دست مي آورند، ويژگي هاي مثبت شان را رشد نمي دهند.

والدين و معلميني كه نه كنترل بيش از حد را دوست دارند و نه آسان گيري را و ضمناً راه ديگري هم نمي شناسند، ممكن است بين اين دو گزينه ي غيرمؤثرسردرگم شوند. مثلاً آن قدر سخت گيري مي كنند تا از استبداد خودشان منزجر شوند و درنتيجه به آسان گيري روي مي آورند يا آن قدر آسان گيري مي كنند تا وقتي كه ديگر تحمل لوس بازي ها و پرتوقعي هاي بچه هارا نداشته باشند، آن وقت است كه دوباره سخت گير و كنترل كننده مي شوند.

كنترل بيش ازحد براي بچه ها مؤثر است؟درست است! ولي به چه قيمتي؟

تحقيقات نشان داده اند، بچه هايي كه تنبيه زيادرا تجربه مي كنند، هيچ گونه سرزنش، شرمساري يا درد (جسمي يا روحي) را به عنوان عامل انگيزش به كار نمي گيرد. به بيان ديگر آسان گيري هم براي بزرگسالان و هم براي بچه ها تحقيرآميز است و به جاي اتكا به خودوهمكاري، وابستگي دوطرفه و ناسالمي ايجاد مي كند.

ازآن جا كه بسياري از والدين و معلمين باور كرده اند كه تنها گزينه براي كنار گذاشتن كنترل بيش از حد و سخت گيري، آسان گيري است، بنابراين مهم است كه ما تربيت را تعريف كنيم.تربيت لغتي است كه اغلب سوء تعبير مي شود. افراد بسياري تربيت را با تنبيه برابر مي دانند ـ يا دست كم عقيده دارند، تنبيه راهي است كه به افراد كمك مي كند تا به تربيت دست يابند.

به هرحال discipline ( تربيت) از لغت لاتين discipulus يا disciplini ريشه گرفته است كه به معناي پيرو حقيقت، اصل يا يك رهبر مقدس است.بچه ها و دانش آموزان، پيروان حقيقت و اصول نمي شوند مگر اين كه انگيزه ي آن ها از منبع كنترل دروني سرچشمه بگيرد و آن هم زماني رخ مي دهد كه خودانضباطي را ياد بگيرند. هم تنبيه هم پاداش از منبع كنترل خارجي سرچشمه مي گيرند.

منبع : كتاب تربيت سالم در خانه

نويسنده : جين نلسن

ترجمه : محمدجواد فرشچي ـ ريحانه ايزدي

تعداد مشاهده:  1299
 
 
  
نظرهای شما
نام:    
پست الكترونيك:     
وب سايت:    
نظر:    
پست الكترونيك من نمايان باشد  
 
  
 
   
  كليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به خانه کودک آفرینش مي باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز