خواندنی ها
خواندنيها
»»»» ليست خواندنی ها ««««
تربيت سالم در خانه قسمت سيزدهم 1397/02/11

 

احساس پشت رفتار يا گفتار
احساسي كه پشت رفتار يا گفتار ماست، از آنچه انجام مي دهيم يا مي گوييم بسيار مهم تر است. احساس و نگرش پشت آنچه انجام مي دهيم، « چگونگي اعمال ما » را تعيين خواهد كرد. يك بزرگسال مي تواند سوال« يادگرفتي؟ » را به دو گونه مطرح كند: با لحني سرزنش كننده كه مايه ي شرمندگي مخاطب شود، يا با لحني كه نشان دهنده ي همدلي و محبت باشد. يك بزرگسال مي تواند فضايي ايجاد كند كه برانگيزنده ي نزديكي و اعتماد باشد يا جوي بسازد كه فاصله و دشمني را به همراه داشته باشد. شگفت آور است كه اغلب بزرگسالان پس از ايجاد فاصله و دشمني فكر مي كنند، ميتوانند تأثيرمثبتي بر بچه ها داشته باشند.
احساس پشت گفتار، اغلب در لحن كلام مان آشكارتر است. به كار بردن سخنان تحقيرآميز، مفهوم اساسي احترام متقابل را نقض مي كند. هم چنين تحقير آنچه راكه مي توانست يك پيامد منطقي باشد به تنبيه تبديل كند.
اگر كودكي شير را روي زمين بريزد، پيامد منطقي(يا راه حل) براي او اين خواهد بود كه زمين را تميزكند. تا زماني كه بزرگسال كودك را با كلمات مهرآميز، اما قاطعانه مثل « اي واي، حالا بايد چه كارش كني؟ » به مشاركت مي طلبد، پيامد منطقي (يا راه حل ) سالم باقي مي ماند. دقت كنيد! پرسيدن از كودك كه لازم است چه كاري انجام شود، مشاركت آميزتر از گفتن به اوست. پرسيدن به جاي گفتن، يكي از مؤثرترين شيوه هاي تربيت سالم است.
گفتن، مقاومت و سركشي را برمي انگيزد. مشاركت دادن محترمانه ي كودكان باعث مي شود آن ها براي استفاده از قدرت شان به شيوه هاي مشاركت آميز، احساس توانايي كنند. اعتماد باشد يا جوي بسازد كه فاصله و دشمني را به همراه داشته باشد. شگفت آور است كه اغلب بزرگسالان پس از ايجاد فاصله و دشمني فكر مي كنند، ميتوانند تأثيرمثبتي بر بچه ها داشته باشند.

احساس پشت گفتار، اغلب در لحن كلام مان آشكارتر است. به كار بردن سخنان تحقيرآميز، مفهوم اساسي احترام متقابل را نقض مي كند. هم چنين تحقير آنچه راكه مي توانست يك پيامد منطقي باشد به تنبيه تبديل كند.

اگر كودكي شير را روي زمين بريزد، پيامد منطقي(يا راه حل) براي او اين خواهد بود كه زمين را تميزكند. تا زماني كه بزرگسال كودك را با كلمات مهرآميز، اما قاطعانه مثل « اي واي، حالا بايد چه كارش كني؟ » به مشاركت مي طلبد، پيامد منطقي (يا راه حل ) سالم باقي مي ماند. دقت كنيد! پرسيدن از كودك كه لازم است چه كاري انجام شود، مشاركت آميزتر از گفتن به اوست. پرسيدن به جاي گفتن، يكي از مؤثرترين شيوه هاي تربيت سالم است.

روانشناسي آدلر، مجموعه اي از مفاهيم اصلي را گرد هم مي آورد تا به ما كمك كند درك مان را از كودكان و خودمان افزايش دهيم. مفاهيم اصلي بدون نگرش هايي مثل دل گرمي دادن، درك و احترام و ... از دست مي روند. اگر اين نگرش ها فهميده نشوند، شگردهاي ما به ابزارهاي غير محترمانه تبديل مي شوند.

اگر هميشه از خودمان بپرسيم : « آنچه انجام مي دهم اطمينان بخش است يا دل سرد كننده؟ » در كودك مان بسيار تأثيرگذارتر خواهيم بود.                                                                              

 

كتاب : تربيت سالم در خانه

نويسنده : جين نلسن

ترجمه : محمدجواد فرشچي_ريحانه ايزدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

تعداد مشاهده:  467
 
 
  
نظرهای شما
نام:    
پست الكترونيك:     
وب سايت:    
نظر:    
پست الكترونيك من نمايان باشد  
 
  
 
   
  كليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به خانه کودک آفرینش مي باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز